Elektriciteit en gas

Enkele nuttige contacten

 • Voor alle informatie over elektriciteit, aardgas   078 35 35 34 
  (elke werkdag van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur)
  -       vragen over nieuwe aansluitingen
  -       verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters
  -       vragen over de opneming van meterstanden
  -       vragen over rationeel energiegebruik
  -       vragen over budgetmeters en de dienstverlening van de sociale leverancier
 • Voor het melden van een defect 078 35 35 00 
  (24 uur op 24 en 7 dagen op 7)
 • Voor het melden van een gasreuk 0800 650 65
  (24 uur op 24 en 7 dagen op 7)
 • Voor het melden van een defect aan de openbare verlichting
  0800 635 35 (gratis en 24 uur op 24 en 7 dagen op 7)
  of via de website www.straatlampen.be 
 • Lijst van erkende leveranciers : www.vreg.be
 • Melden van klachten 
  (bij voorkeur via
   www.eandis.be > Over Eandis > Opmerkingen of klachten melden).


Vermindering elektriciteitsfactuur
U hebt recht op een verminderd tarief wanneer u of een van uw huisgenoten geniet van:

 • een leefloon van het OCMW
 • een voorlopige OCMW-uitkering
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming voor mindervaliden
 • een tegemoetkoming hulp aan derden
 • een tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Voor meer informatie kunt u terecht op het tel. 078 35 35 34.

U voldoet niet aan één van bovenstaande voorwaarden en wil toch uw energiefactuur verminderen, surf dan best eens naar de pagina over de energiefactuur en/of energie.

www.energiesparen.be

 • alles over premies en energiesparen in en rond de woning


Minimumlevering elektriciteit, gas en water 
Het Decreet van 20 december 1996 regelt het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water. Principieel is het niet meer mogelijk de energielevering af te sluiten, tenzij de veiligheid in het gedrang zou komen of bij klaarblijkelijke onwil of fraude van de abonnee. Er kan maar tot afsluiting worden overgegaan na een gemotiveerd advies van de lokale adviescommissie.

Sociale teruggave waterverbruik

Voor meer informatie zich wenden
Waterbedrijf
T Walletje 104 bus 101
8300 Knokke-Heist

Telefoon: 050 44 25 00

 

Gerelateerde inhoud